Nuorisoteatteri harrastuksena

Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksen alainen Rantasalmen Nuorisoteatteri tarjoaa mahdollisuuden harrastaa musiikkiteatteria mukavassa porukassa ammattilaisten ohjauksessa. Toimimme yhteistyössä Järvi-Saimaan kansalaisopiston, Rantasalmen lukion ja Rantasalon peruskoulun kanssa, jotka huolehtivat opetuksesta. Harrastajamme opiskelevat kansalaisopiston, lukion tai peruskoulun järjestämillä kursseilla. Rantasalmen Nuorisoteatteri / Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys vastaa musikaaliesitysten tuotannoista eli hoitaa esitysmateriaalit ja -oikeudet, esitysten käytännön järjestelyt sekä vastaa tiloista ja välineistä, kuten soittimista, puvustuksesta, lavastuksesta, maskeerauksesta, valoista ja äänitekniikasta. Voit valita monenlaisesta tavasta harrastaa teatteria: Näyttelijöille opetusta annetaan näyttelemisessä, laulamisessa, ja tanssimisessa, soittajille musikaaliorkesterissa ja teknikoille valo- ja äänitekniikassa (yhteistyössä Rantasalmen lukion studiotekniikan linjan kanssa). Olemme myös järjesteneet lavastuskursseja yhteistyössä Rantasalon peruskoulun kanssa.

Teatteriharrastus antaa sinulle huikeita kokemuksia! Teatteritaiteen perusopetuksessa noudatetaan vuonna 2009 hyväksyttyä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Osallistumalla tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti Teatteri Ranttalin ja sen jatkona olevan Rantasalmen Nuorisoteatterin toimintaan, on mahdollisuus suorittaa taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä teatteritaiteessa.

Lastenteatteri Ranttali 

Ryhmä on tarkoitettu 4.–7.-luokkalaisille näyttelijöille ja se toimii yhteistyössä Rantasalon peruskoulun ja Järvi-Saimaan kansalaisopiston kanssa. Soittajissa ikärajana on peruskouluikä ja vähintään noin kahden vuoden opinnot omassa instrumentissa.

Rantasalmen Nuorisoteatteri 

Ryhmä on tarkoitettu 8.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille nuorille, ja se toimii yhteistyössä Järvi-Saimaan kansalaisopiston ja Rantasalmen lukion musiikkiteatterilinjan kanssa. 

Ilmoittautuminen kaudelle 2018–2019 juhlamusikaaliin Tunteellinen kone on päättynyt.

MITEN PÄÄSEN MUKAAN? 

Nuorisoteatteriin otetaan uusia harrastajia aina uuden produktion alkaessa. Ilmoittautumiset kerätään yleensä edellisenä keväänä ja harjoitukset alkavat elokuussa koulujen alkaessa. Nuorisoteatterin (ns. isojen ryhmä) alaikäraja on 8.-luokkalaiset nuoret ja Ranttaliin otetaan 4.–7.-luokkalaisia. Joka toinen vuosi Ranttali tekee oman lastenmusikaalin ja joka toinen vuosi osallistuu isojen musikaalin toteuttamiseen.

RANTASALMEN LUKION MUSIIKKITEATTERILINJA
Rantasalmen lukiossa on musiikkiteatterilinja, mikä tarkoittaa sitä, että musikaaleista saa lukion kursseja. Lukion musiikkiteatterilinjalaisille musikaalikurssit (erikoiskursseja lukuunottamatta) ovat ilmaisia, jos opiskelija ei keskeytä opintojaan. Musikaalissa voi valita joko näyttelemisen (johon kuuluu myös laulaminen ja tanssiminen), soittamisen tai valo-/äänitekniikan opinnot. Valo- ja äänitekniikka toteutetaan yhteistyössä Rantasalmen lukion Studiotekniikan linjan kanssa. Näyttelijä saa lukuvuoden aikana 9 kurssia, soittaja 3 ja teknikko 2. Näyttelijällä on harjoituksia koko lukuvuoden ajan kolme kertaa viikossa, soittajalla kerran viikossa ja teknikolla tammikuusta lähtien noin kerran viikossa. Alla on lyhyt kuvaus lukiokursseista:

Näyttelijäntyö
Kurssien tavoitteena on, että opiskelija tutustuu itseensä näyttelijänä ja löytää persoonallisen ja luonnollisen tavan esiintyä. Opiskelija perehtyy kokonaisvaltaisen roolityön tekemiseen.

Musikaalitanssi
Kurssien tavoitteena on auttaa opiskelijaa oman ruumiinkuvansa hahmottamisessa ja kehollisen ilmaisukyvyn laajentamisessa ja syventämisessä. Opiskelija tutustuu erilaisiin tanssilajeihin ja oppii käyttämään niitä näyttelijän kokonaisilmaisussa hyväksi. 

Laulu ja äänenmuodostus
Kurssien tavoitteena on kunkin opiskelijan persoonallisen laulu- ja äänenkäyttötavan löytäminen. Opiskelija tutustuu erilaisiin tapohin käyttää ääntä sekä yksin että ryhmässä. Opiskelija perehtyy erilaisiin laulutyyleihin ja niiden tekniikoihin. 

Musikaaliorkesteri
Kurssien tavoitteena on kehittää opiskelijan käytännön musisointitaitoja ryhmässä. Opiskelija tutustuu musikaaliorkesterin työskentelyyn ja eri musiikkityyleihin käytännön musisointitehtävien avulla. Opiskelija ymmärtää musikaaliorkesterin merkityksen osana musikaaliproduktiota ja tutustuu muihin musiikkiteatterin osa-alueisiin musikaalin yhteisharjoituksissa. 

Äänentoistotekniikka
Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija musiikkiteatterin äänentoiston perusteisiin. Opiskelija tutustuu musiikkiteatterimiksaajan työhön. Hän oppii ymmärtämään miksaajan merkityksen osana musikaaliproduktiota ja tutustuu muihin musiikkiteatterin osa-alueisiin musikaalin yhteisharjoituksissa. 

Valotekniikka
Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija musiikkiteatterin valotekniikan perusteisiin. Opiskelija tutustuu valomiehen työhön. Hän oppii ymmärtämään valomiehen merkityksen osana musikaaliproduktiota ja tutustuu muihin musiikkiteatterin osa-alueisiin musikaalin yhteisharjoituksissa. Opiskelija tutustuu ohjaajan ja valomiehen yhteistyöhön musikaalivalojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

MITÄ MUSIKAALIHARJOITUKSISSA TAPAHTUU?
Musikaaliharjoitukset tähtäävät kulloisenkin musikaalin valmistumiseen. Joskus kurssit kuitenkin aloitetaan harjoituksilla, jotka lisäävät harrastajien taitoja myös yleisemmällä tasolla. Esimerkiksi tanssitunneilla saatetaan aluksi opetella erilaisia tanssilajeja, -liikkeitä ja -sarjoja ennen kuin ryhdytään tekemään varsinaista musikaalin koreografiaa. Musikaalilaulun tunneilla puolestaan keskitytään aluksi äänenmuodostukseen, jotta sitten musikaalilaulujen laulaminen olisi helpompaa. Valo- ja äänitekniikkaa opiskelevat saavat ennen yhteisharjoituksia perustietoutta laitteista. Projektin edetessä yhä enemmän ajasta käytetään nimenomaan tulevan musikaalin kohtauksiin ja kappaleisiin. 

HARRASTUKSEN HINTA
Puhallinorkesteriyhdistys toimii aktiivisesti toiminnan hyväksi, mistä syystä harrastuksen hinta on varsin kohtuullinen. Lukion musiikkiteatterilinjalaisille musikaalikurssit ovat ilmaisia. Peruskouluikäisiltä teatterilaisilta peritään Järvi-Saimaan kansalaisopiston järjestämistä kursseista kurssimaksut, mikä tarkoittaa käytännössä opiston yleisen lukuvuosimaksun maksamista (v. 2017–2018 167 €). Lisäksi maksettavaksi tulee yhdistyksen jäsenmaksu kerran vuodessa (25 €) ja musikaalien tuotantomaksut kerran lukukaudessa (10–30 €). 

Tästä näet yhdistyksemme viikoittaisen harrasteaikataulun.

YHTEYSTIEDOT
Puhallinorkesteriyhdistyksen puheenjohtaja Petteri Koskikallio
050-555 7672 pkoskikallio(at)gmail.com

Järvi-Saimaan kansalaisopisto Marja Ikonen
044-417 5228 marja.ikonen(at)rantasalmi.fi 

Rantasalmen lukio Katja Koivunoro
015-737 1357 katja.koivunoro(at)rantasalmi.fi