Yhdistyksen tietosuojatiedote

Uutta yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) on alettu soveltaa 25.5.2018 alkaen kaikkiin Euroopan talousalueella henkilötietoja käsitteleviin yrityksiin ja organisaatioihin. Uudella asetuksella halutaan painottaa entistä vahvemmin asiakkaan oikeutta päättää omista tiedoista ja omien henkilötietojen käytöstä.

Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys käsittelee henkilötietojasi noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa. Yhdistys ylläpitää yhteystietolistoja jäsenistään, jotta voimme tiedottaa yhdistysasioista mahdollisimman tehokkaasti. Yhdistyksen jäsenistä sekä toiminnassa mukana olevista harrastajista rekisterissä ovat nimet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot. Tämän lisäksi keräämme erilaisten leirien ja tapahtumien yhteydessä tietoja esim. osallistujien ruokavalioista, allergioista, sairauksista tai syntymäajoista. Nämä tiedot ovat tapahtumakohtaisia ja esimerkiksi leirien henkilökunnalle tai matkojen huoltajille annetut listat tuhotaan aina kunkin tapahtuman jälkeen.

Käytämme tietoja vain sisäiseen tiedottamiseen. Emme luovuta keräämiämme tietoja eteenpäin. Käytössämme on asianmukaiset turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme hallussamme olevia tietoja. Jos haluat poistaa tietosi yhdistyksen jäsenrekisteristä, ota yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan, joka vastaa yhdistyksen tietosuoja-asioista.